English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

this widget by www.AllBlogTools.com

Wednesday, April 1, 2009

Silang Budaya Integratif dalam 'Tiga Teater Muzikal'

Kesempatan untuk membicarakan karya terbaru Prof. Dr. Hatta Azad Khan ini amat mengujakan. Bertempat di Dewan Persidangan Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, USM bertarikh 31 Mac 2003 telah diadakan 'Bicara Karya Sastera Negeri Pulau Pinang 2009'. Acara ini adalah anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka dengan kerjasama USM membicarakan karya Prof Dr. Hatta Azad Khan [ALUMNI USM] yang telah menerima 'Anugerah Sea Write Award' tahun 2008. Saya telah diminta untuk membicarakan karya 'Tiga Teater Muzikal' yang di dalamnya mengandungi tiga karya Muzikal terkini Prof. Hatta iaitu 'Muzikal KL', 'Pi Mai Pi Mai Tang Tu' dan 'Semi Muzikal Ram'.Oleh: Mohd Kipli bin Abdul Rahman

Silang budaya integratif dalam ‘Tiga Teater Muzikal’ berusaha mencerakinkan kepelbagaian isu yang berhubung kait dengan masyarakat Malaysia kontemporari. Isu falsafah dihadapkan dalam ‘Muzikal KL’ melalui pertentangan ideologi yang diwakili oleh watak-watak utamanya. Pengkarya menggunakan isu kemajuan dan pembangunan sebagai penggerak cerita dan perbezaan idoelogi diterjemahkan melalui watak allegorikal. ‘Muzikal PMPMTT’ bergerak dalam latar realisme untuk mengupas isu ‘realiti sosial’ yang motif utamanya adalah mengenai isu transparency (ketelusan) dalam masyarakat majmuk Malaysia. Teknik juktaposisi di antara kehidupan sebenar dan ‘ilusi-realiti pentas’ merupakan elemen silang budaya integratif yang diaplikasikan dengan wajar. Persoalan mengenai kewujudan diketengahkan melalui ‘Muzikal Ram’ yang menyentuh falsafah existentintialism dalam membicarakan isu mengenai jatidiri. Garapan karya menggunakan program ‘realiti’ yang semakin membudaya dalam masyarakat kini dalam usaha untuk mencari kebenaran diadun dengan baik. Ketiga-tiga karya mengeksploitasi elemen silang budaya dan integratif bagi menjelaskan realiti masyarakat majmuk Malaysia kontemporari. Kepelbagaian isu dikupas mencakupi politik, sosial, ekonomi, bahasa, budaya serta kesenian. Mesej utamanya adalah penyatuan dan perpaduan demi melestarikan pembangunan dan kemajuan yang seimbang dari aspek fizikal dan spiritual dalam acuan yang tersendiri.

No comments: