English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified

this widget by www.AllBlogTools.com

Sunday, July 26, 2009

PERSIDANGAN SENI KEBANGSAAN - UMS, K.KINABALU, 24-25 JULAI 2009'TEKS PERSEMBAHAN BARONGAN' DALAM KONTEKS MASAYARAKAT JOHOR KONTEMPORARI

Oleh: Mohd Kipli Bin Abdul Rahman

Pokok perbicaraan adalah mengenai 'teks persembahan barongan' di negeri Johor, khasnya di daerah Batu Pahat dari aspek struktur serta kepentingannya dalam konteks masyarakat Johor kontemporari. Dalam masyarakat tradisional, fungsi barongan adalah untuk tujuan keagamaan, pendidikan, interaksi sosial dan hiburan. Sehubungan dengan itu, kajian ini menumpu keempat-empat fungsi tersebut sama ada masih signifiken dalam kehidupan masyarakat Johor kontemporari yang masih lagi mengamalkan seni persembahan ini. Kajian ini juga turut membincangkan bagaimana teks persembahan ini mendepani era globalisasi dan tuntutan komersialisasi. Perubahan serta modifikasi dari aspek estetika persembahan yang berlaku dalam usaha melestarikan kewujudannya juga turut menjadi tumpuan.

No comments: